Foreningens medlemsmøde nr. 100 Thomas Wiesner Arkitekt og BilledkunstnerTorsdag den 11. april 2024 hvor arkitekt MAA Thomas Wiesner vil tale om: IMAGINATION og BLINDHED: Variationen af synæstesi- og afantasia tilstande i kunstneriske, kreative arbejdsprocesser... og, i livet i øvrigt. 

Foredraget (rigt illustreret) vil introducere synæstesi og afantasia begreber og referere til den seneste internationale forskning derom; Via en række anekdoter om selvoplevede hændelser i løbet af en 35-årigt undervisningskarriere, vil dette spektrum af lidet kendte, anderledes perceptuelle neuro-kognitive virkeligheds sansninger skildres, og danne baggrund for efterfølgende diskussioner om tematikken.

Thomas Wiesner (f.1956) er arkitekt MAA og billedkunstner BKF. Tidligere lektor 1994-2012 det Kongelige Akademi (Arkitektur), Professor (2010-18) Arkitektskolen i Bergen(N), Gæsteprofessor (2020-23) Münster Arkitektskole FH-MSA. Wiesner har parallelt bred undervisningserfaring ved andre kreative institutioner så som Statens Teaterskole, Skolen for Moderne Dans, Designskoler i ind og udland m.m. Program: Sted: Københavns tidl. Kommunehospital nu CSS (Center for Sundhed og Samfund) 

Tid: 11.00 -12.30 Foredrag i lokale 07.0.22 

13.00-14.00: Frokost i kantinen 

Pris for medlemsmødet: 375.-kr. Beløbet indbetales på bankkonto reg.nr. 6771 og konto nr. 000547 6646. Betalingen fungerer som tilmelding. Sidste tilmelding og evt. afmelding senest 2. april 2024. Ledsagere er velkomne - Husk tydeligt navn ved tilmelding, også på evt. ledsager 

Næste medlemsmøde er den 16. maj 2024 og bliver: En dag i Aldershvile Parken med foredrag af tidligere lærer Ole Rasmussen om Grevinden af Bagsværd Center for Sundhed og Samfund (CSS) > lokale 07.0.22 Husk navneskilt

Hilsen Hanne Thorsen og Christine Felding