Formandsberetning 2023

Beretning til 2023

Jeg vil gerne byde velkommen til både gamle som nye medlemmer

Da jeg skulle forberede mig til denne formandsberetning, gik det alt for sent op for mig at foreningen havde eksisteret i 25 års i år – nærmere bestemt den 9. september i år. Jeg vil håbe, at medlemmerne vil acceptere, at vi først til september markerer denne dag.

Jeg vil starte beretningen med at gøre rede for vort medlemstal. Efter generalforsamlingen sidste år skulle der opkræves kontingenter efter et års kontingentfrihed på grund af corona. 

Der blev udsendt 190 opkrævninger til navngivne personer. Da vi passerede deadline for betalinger, ringede vores kasserer Annette Schultz bestyrtet til mig og sagde, at der kun var 50, som havde betalt. 

Så vi blev enige om at sende en rykker ud med endnu en deadline for indbetaling. Og jeg skal love for der kom mange indbetalinger ind. Men der manglede fortsat nogle.

Af dem var ikke alle registreret i vor medlemskartotek med adresser og ikke alle er medlem af Lægeforeningen, alene at den grund sætter det en begrænsning for, at man kan henvende sin til dem. Nogle fandt jeg ud af var flyttet til provinsen eller var afgået ved døden blandt andre Birgit Albrectsen, som var æresmedlem af foreningen og en af stifterne af foreningen. 

Ære være hendes minde

Nu er vi med et betragtelig antal ny indmeldte blevet til ialt 147 medlemmer 

Siden sidste generalforsamling har vi afholdt Fællesmøde med de 3 andre bestyrelser for seniorlægeforeningen øst for Storebælt.  Det var dejligt at gense de andre bestyrelsesmedlemmer fra hhv Storstrøms - Vestsjællande og Frederiksborg Seniorlægeforeninger. Vi havde ikke set dem siden før coronatiden. Vi fik ny inspiration til vort arbejde med at arrangere medlemsmøder.

Vi har afholdt 3 medlemsmøder. Hvor vi startede med en bustur først til Maribo, her hørte vi om den imponerende domkirkes historie og herefter spiste frokost på torvet i Maribo. Derefter fortsatte vi i bussen til Rødby Havn, hvor vi på Femern Bælts Informationscenter fik et meget fint indblik i alt, hvad de har gang i ved bygning af broforbindelsen til Tyskland. Desværre var der kun 35 tilmeldte til turen, men til gengæld var der stor begejstring for arrangementet, som deltagerne ved afslutningen takkede hjerteligt for.

Næste medlemsmøde blev afholdt ude på DTU, hvor vi først spiste i kantinen for derefter at gå temmelig langt over til Universitets Bryghus. Her vi skulle blive indført i, hvad de dog kunne lave af øl på DTU. Desværre havde foredragsholderen ikke taget højde for, at vi er gamle mennesker, hvoraf flere ikke kan stå op en time og høre på et sikkert interessant foredrag om ølbrygning, som de eksperimenter med på stedet.

Det tredie medlemsmøde blev afholdt her i huset i et af de nyrenoverede undervisningslokaler. Det var Klaus Larsen journalist på Ugeskriftet, som talte om Krigere uden våben, det vil sige danske lægers indsats under anden verdenskrig.

Og så har vi holdt 6 bestyrelsesmøder, som har været lidt op ad bakke og præget af at hovedparten af bestyrelsesmedlemmerne var valgt på generalforsamlingen sidste år. 

Vi var kun 3 tilbage fra sidste bestyrelse og det har lagt temmelig meget over på vore skuldre ikke mindst på kasseren og mig. Men jeg synes vi er kommer nogenlunde igennem og det vil gerne takke bestyrelsen for og jeg håber, at begyndervanskelighederne er ved at være overstået. 

Jeg vil specielt gerne takke Lisbeth Krohn og Annette Schultz, som begge nu går af som bestyrelsesmedlemmer for det store arbejde, de har lagt i bestyrelsen i hhv 7 og 4 år. Jeg ved, at de sidste år var tæt på at trække sig ud af bestyrelsesarbejdet. Men de blev begge to endnu et år for at gøre foreningen en tjeneste ellers var den blevet nedlagt. Da jeg, hvis det trak sig, ville have været ene på skansen.

Jeg vil nu savne dem i bestyrelsen og glæder mig til at se dem til medlemsmøderne

Der skete det i dette efterår var, at et af de bestyrelsesmedlemmer, som sidste år blev valgt, slet ikke kom til nogle møder, før han meddelte, at han var så optaget af andet arbejde, at han have indset, at han ikke også kunne varetage endnu et bestyrelsesarbejde. Desuden besluttede et andet medlem af han ville udtræde af bestyrelsen, dette skete på samme tid i september måned. 

Da vi konstituerer os selv, rokerede vi rundt på medlemmerne. Christine Felding accepterede at blive næstformand, Merete Jørgensen og Bodil Frost stillede sig til rådighed som ordinære medlemmer at bestyrelse. Og så var vi så heldige på turen til Maribo at træffe Hanne Schaldemose, som var villig til at indtræde i bestyrelsen som suppleant. Tak for det.

Bestyrelsesmøderne og fællesmødet med de andre bestyrelser er blevet afholdt i biblioteket i afdelingen for Almen Medicin her i huset, hvor Merete Jørgensen og jeg selv stadig er tilknyttet som pensionister. Vi har derfor fået lov til at holde møderne uden at skulle betale. Fremover har vi også lov til at anvende lokalet til vore bestyrelsesmøder og der er en fordel også for den frokost vi gerne afsluttet et bestyrelsesmøde med, den kan vi få bragt fra kantinen. 

I den nærmeste fremtid har bestyrelsen planer om en bustur til Svendborg, hvor vi skal besøge Forsorgsmuseet, som er indrettet i den gamle fattiggård. Efterfølgende spiser vi frokost på Tåsinge og besøger et lokalt bryggeri. 

Da foreningens revisorer har påpeget i flere omgange, at foreningens formuen bør nedbringes, planlægges der antagelig endnu en bustur i 2024, hvor foreningens også betaler for bussen. 

Bestyrelsen har nu besluttet at oprette den længe ventede hjemmeside. Det vil koste 6000 kr det første år og derefter 2000 kr om året. Fordelen er, at indbetalinger af f.eks. kontingent sker via hjemmeside og går direkte videre til banken. Hjemmesiden vil endvidere kunne vise de kommende arrangementer og referater med af eventuelle udflugter med fotos.

Til slut vil jeg lige vise to vores formålsparagraffer vores egne og Frederiksborgs. De er identiske bortset fra at Frederiksborg fremhæver, at de gerne vil gavne og fornøje           

Det jeg håber på, vil lykkes for os også.

Hanne Thorsen, formand 

Den 16. marts 2023