Bestyrelsen

 Den nuværende bestyrelse 

Formand Hanne Thorsen (valgt 2013), næstformand Christine Felding (valgt 2021), kasserer Jens Davidsen (valgt 2023), Allan Horn (valgt 2024), Merete Jørgensen (valgt 2021), Søren Kjærem Nielsen og (valgt 2023), suppleant Hanne Schaldemose (valgt 2022) og suppleant Hans-Chr. Gelf-Larsen (valgt 2023).

Hanne Thorsen

Formand

hath@sund.ku.dk

Jens Davidsen

Kasserer

jd@dadlnet.dk

Merete Jørgensen

Medlem

mejor@sund.ku.dk

Allan Horn

Medlem

horn.anestesi@gmail.com


Hanne Schaldemose Nielsen

Suppleant

d238031@dadlnet.dk

Christine Felding

Næstformand

ch.felding@dadlnet.dk

Søren Kjærem Nielsen

Medlem

skn@dadlnet.dk

Hans Christian Gelf-Larsen

Suppleant

ah37@post.tele.dk

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen afholder ca. 5-6 møder om året, hvor vi planlægger medlemsmøderne og drøfter aktuelle emner vedrørende seniorlægegruppen. Bestyrelsen deltager desuden i årlige fællesmøder med de andre sjællandske seniorlægebestyrelser.

Medlemsmøder  

Der afholdes 4-5 medlemsmøder om året. Ved disse møder tilstræber vi, at indholdet bliver fagligt og/eller kulturelt med mulighed for kollegialt samvær. Ledsagere er altid velkomne.