Om foreningen


Københavns Seniorlægers historie:

I 1998 blev Seniorlægegruppen i Københavns Lægeforening og Lægekredsforeningen for Københavns Amt grundlagt på initiativ af Birgit Albrectsen og Jytte Udsen efter forbillede fra Vejle Amts Lægekredsforening. Interessen blandt medlemmerne var stor, og i forbindelse med et medlemsmøde blev der afholdt stiftende generalforsamling den 9. september 1998 på Esrum kloster. Vedtægterne blev vedtaget og en bestyrelse valgt. Bestyrelsen bestod af: Birgit Albrectsen, Kirsten Andersen, Jytte Udsen, Knud Alling-Møller, Nils Nørskov Andersen og Johannes Mosbech.

I forbindelse med strukturændringerne i Lægeforeningen 2007-2008 blev ”Hovedstadsregionens Lægekredsforening” dannet, som siden 2009 blev til ”Lægeforeningen Hovedstaden”. 

For at bevare seniorlægegruppens primært lokale formål blev en seniorlægegruppe særligt for Storkøbenhavn dannet, og navnet blev derfor ændret til Seniorlægegruppen i Storkøbenhavn.

Efter nedlæggelsen af de tidligere amter blev dette lokalgeografiske navn unødvendigt, og ved en generalforsamling i december 2013 vedtoges det nye, enklere navn: Københavns Seniorlæger. Bestyrelsesmøder Bestyrelsen afholder ca. 5-6 møder om året, hvor man planlægger medlemsmøderne og drøfter aktuelle emner vedrørende seniorlægegruppen. Bestyrelsen deltager desuden i årlige fællesmøder med de andre sjællandske seniorlægebestyrelser og evt. repræsentanter fra SkåneSÄL.

Medlemsmøder

Der afholdes 4-5 medlemsmøder om året. Ved disse møder tilstræber vi, at indholdet bliver fagligt og/eller kulturelt med mulighed for kollegialt samvær. Ledsagere er altid velkomne.

Den nuværende bestyrelse 

Formand Hanne Thorsen (valgt 2013), næstformand Christine Felding (valgt 2022), Merete Jørgensen (valgt 2022), Hanne Schaldemose Nielsen (valgt 2022), Søren Kjærem-Nielsen (valgt 2023) og Christian Gelf-Larsen (valgt 2023) og Allan Horn (valgt 2024)

Kontingent 

Kontingentet vedtages på generalforsamlingen og udgør fra og med 2018: 150 kr. årligt.

Medlemsmøderne betales ved deltagelse. 

Indmeldelse via hjemmesiden  

Københavns Seniorlæger (kobenhavns-seniorlaeger.dk)


Revideret januar 2024/ Bestyrelsen