Formandsberetning 2024

 

 

Beretning for 2023 v/generalforsamlingen 19. februar 2024

I år vil jeg begynde beretningen med at fortælle, om afholdte medlemsmøder dvs. om de arrangementer, vi har stået for i det år, som begyndte med sidste generalforsamling 

 

Den 16. marts 2023 havde vi medlemsmøde nr. 95 på Kommunehospital: fra pionerhospital til CSS Center for sundhed og Samfund ved professor Thorkild I. A. Sørensen.

Mødet blev afholdt sammen med Storstrøms Seniorlæger. 

Det kom i stand, da formanden for Storstrøms Seniorlæger Jens Pagel og jeg talte i telefon om noget andet og ved et tilfælde blev vi klare over, at vi begge havde i sinde at henvende os 

til professor Thorkild I A Sørensen og spørge ham, om han ville fortælle om det gamle Kommunehospital historie og transformation til CSS Center for Sundhed og Samfund. 

Jeg foreslog, at vi holdt mødet sammen. De to seniorgrupper kunne så spise sammen i Kantinen. 

På den måde kunne medlemmer fra de forskellige dele af landet havde en chance for at mødes.

Mødet om KH-’s historie i auditoriet var en stor succes. Det blev et stormøde med mange deltagere, men da vi skulle have generalforsamling efter, og deltagerne fra Storstrømmen skulle videre et til andet arrangement, krævede det at vi spiste i hver vores rum i kantinen og det gik ud over min kongstanke om at medlemmerne kunne tale samme, det blev ikke til ret meget. 

Men maden fik meget ros, og indholdet af foredraget var rigtig spændende.

Det 96. medlemsmøde var: Et besøg og rundvisning på det nu lukkede Statsfængsel i Vridsløselille. 

Det blev afholdt den 5 maj 2023. Vi havde en herlig guide, som havde været fængselsbetjent netop der og han fortalte om livet som indsat op til flytningen til Nørre Alslev. 

Han fortalte blandt andet, at der en gang var oprør blandt de indsatte, fordi man overgik til crepe-toiletpapir i stedes for det gammeldags lysebrune papir, som var tyndt og glat. 

Det gik op for fængslets ledelse at oprøret skyldtes, at det nye toiletpapir - ikke var velegnet til rulle cigaretter med.

Vi spiste frokost i Cafe Felix på torvet i Albertslund.

Medlemsmøde nr. 97 var planlagt til, at vi skulle med bus til Svendborg og besøge Danmarks berømmede Forsorgsmuseum og så spise frokost ved Svendborgsund. 

Samtidig skulle vi have markeret vort 25-års jubilæum på hjemvejen i en efter billederne luksus-cafe ved Storebælts campingplads. 

Men arrangementet blev desværre aflyst, fordi der meldte sig for få til, at det kunne gennemføres. 

Det var ærgerligt. Og man kan spekulere hvorfor.  Året før var vi Maribo Domkirke og tog videre til Rørbyhavn. Der er 163 km fra KBH til Rødbyhavn og 164 km fra KBH til Svendborg. 

Så det kan ikke være afstanden der gjorde at tilmeldelsen var sparsom. Men måske var der andre grunde, jeg fik adskillige breve fra medlemmer, som beklagede tidspunktet, for nu af deres børn jo færdige med at bruge sommerhuset, så de havde de besluttet sig af være der i fred og ro i begyndelsen af september. 

Men grunden til den ringe interesse for Forsorgsmuseet kunne også være at mange læger allerede havde være på Forsorgsmuseet. Jeg tror det sidste var en væsentlig grund.  

 

Den 9. november 2923 afholdt vi det 98. medlemsmøde. Det blev på CSS endnu en gang.

Vi hørte af professor Lars Dragsted fra Institut of Ernæring og Sundhed som berettede om 

Tarmens mikrobiom – individets gode sundhed. 

Der var et spændende foredrag og der var god tilmeldelse og vi spiste igen frokost i Kantinen. 

Hvor maden atter en gang var uforlignelig

 

Da vi aflyste turen til Svendborg, blev markeringen vores 25-års jubilæum udskudt til november, 

hvor Gitte Juel Henningsen blev udnævnt til æresmedlem at foreningen. Gitte, har været bestyrelsesmedlem næsten fra foreningen stat i 1998, har været formand lige før, jeg kom ind i foreningen i 2013, dernæst fortsatte hun som bestyrelsesmedlem, og efter hun gik ud af bestyrelsen, 

har hun været det mest trofaste medlem ved alle vore medlemsmøder. Hun fik en flaske champagne, 5o eksemplarer af vores medlemsfolder, til at hverve nye medlemmer, samt et æresbevis. Jeg ved det kom bag på hende, men hun har fortjent at blive æresmedlem, det er i dag første gang, hun ikke er til stede i dag. Men hun deltager i et kursus på Folkeuniversitetet og havde stiftet bekendtskab med Nordisk Film, sidste gang foreningen i var der i 2008.

 

Det 99. medlemsmøde var det arrangement, som blev afholdt den 19. februar 2024. En rundvisning på Nordisk Film og frokost i Cafe Asta. Efterfulgt at den ordinære generalforsamling.

 

Efter sidste generalforsamlingen i 2023 konstituerede vi os med mig som formand, 

Jens Davidsen som kasserer, og Christine Felding som næstformand. 

Desværre har det ikke været muligt at udpege en sekretær, så referaterne fra bestyrelsesmøderne går på omgang.

Efter generalforsamlingen i 2023 har vi holdt 6 bestyrelsesmøder med 

en meget god stemning og det vil jeg genre sige bestyrelsen tak for. 

Det har ikke de foregående par år været så nemt, som det er nu, være formand for denne forening.

 

I midten af oktober afholdt vi på vegne af Frederiksborg Seniorlægegruppe er fællesmøde for seniorlægegrupperne øst for Storebælt dvs. Storstrøms Seniorlægegruppe, Vestsjællands, vor egen 

Vi fortalte hinanden om ideer til medlemsmøder, samt blandt andet om det faldende medlemstal i flere at foreningerne og hvad vi skulle gøre ved det. 

Tue Flindt Müller fra FLP`s bestyrelse var til stede og han fik en hel del kommentarer med sig hjem, hvor den væsentligst vel var: 

  • Hvorfor kan DADL ikke informere sine medlemmer om, at seniorgrupperne findes? 
  • Hvorfor kan DADL ikke stille mødelokaler til rådighed? 
  • Hjælp til kontingentopkrævning!

For nylig har jeg fået besked fra Birte Østergaard, formand for Frederiksborg Seniorlæger, som havde hørt fra formanden for FPL Ole Nørskov. Han skriver 

  • At FPL er villig til at gøre opmærksom på os på deres hjemmeside. 
  • De kan også oprette et direkte link til os i deres nyhedsbrev som udkommer 4 gange om året og på hjemmesiden
  • De tilbyder et møde om sagen, 

så må vi se hvad der kommer ud af det

 

Vi har planlagt medlemsmøde nr. 100 til den 11. april 2024, med tidligere professor og arkitekt, som vil berette om IMAGINATION[er] og BLINDHED[s] former. Variationen af synæstesi- og afantasia- tilstande i kunstneriske, kreative arbejdsprocesser... og, i livet i øvrigt

 

Den 16. maj 2023 planlægges i øjeblikket vort medlemsmøde nr. 101. Vi mødes Aldershvileparken i Bagsværd, hvor vi får fortalt om Grevinden af Bagsværd spiser frokost i Slotspavillonen, og får lejlighed til at afprøve vore evner i den gamle keglebane.

 

Og i uge 38 er der en bustur på tegnebrættet til Grundtvigskirken, bagefter går turen til Bagsværd Kirke, som er tegnet af Jørn Utzon. Hvis det ikke er for meget, så afslutter vi i Vangede Kirke tegnet af von Spreckelsen.

 

Til slut vil jeg gå over til at fortælle om vort medlemstal siden sidste generalforsamling har ligget på omkring 150, en tilbagegang fra før Coronatiden fra 190. Vi sendte efter generalforsamlingen opkrævninger ud til de 150 medlemmer og tro det eller ej, så kom det kun ca. 50 kontingenter tilbage. Jeg spekulerede meget over, hvorfor, så få indbetalte.

Vi (dvs. kassereren og jeg) sendte 2 påmindelser en til alle medlemmer og den anden til dem, 

som ikke havde reageret på den første. 

Vi satte en venlig påtegning i forbindelse med indkaldelsen til mødet på CSS i november, 

vi forsøgte at ringe til restanterne, men det var op ad bakke, fordi vi kun har telefonnumre på de sidst indmeldte, og der er ikke mange læger, som i registreret i Krak. 

Bestyrelsen fik også en liste over restanter, og fik besked om at kontakte dem, hvis der var nogle, som de kendte personligt.

Naturligvis var der en del, som ikke længere kunne være medlem på grund af immobilitet, 

men også enkelte, som var afgået ved døden, her i blandt Bente Bech, som havde været vores kasserer i i mange år 

Æret var hendes minde.

Resultatet er, at vi nu er 152 medlemmer inclusive de nye, men også inklusive 20 medlemmer, som ikke har betalt for 2023. Men der er lys forude. I har måske noteret jer, at der er et punkt på dagsorden, som hedder Hjemmesiden. Den vil Merete Jørgensen fortælle om senere. Hjemmeside er blevet så færdig, så den kan lanceres om få dage. Det bliver nok meget lettere at betale kontingent via den, også at rykke for betaling og slette de medlemmer, som ikke ønsker at være medlem længere. 

Det er vort håb, at den også vil kunne medføre. at medlemmer kommer strømmende.

 

Med disse ord vil jeg afslutte min beretning med ønsket om, at vi får mange nye medlemmer 

og at bestyrelsens fortsætter det gode samarbejde, vi har og at vore medlemmer vil være tilfredse med vore arrangementer, som efter vore vedtægter skal omfatte faglige og kulturelle emner, 

men også være sociale

Hanne Thorsen

Formand