Kommunehospitalet: fra pionerhospital til Center for Sundhed og Samfund
Invitation til Københavns Seniorlægers 95. medlemsmøde torsdag 16 marts 2023

”Kommunehospitalet: fra pionerhospital til Center for Sundhed og Samfund”.

Sted: Auditoriet i bygning 18 Øster Farimagsgade 5, 1353 København K.    

                    Find auditoriet markeret med rød ring på kortet over CSS. 

Program: kl.11.00-12.15

Vi skal sammen med kolleger fra Storstrøms Seniorlægeforening høre om hospitalets historie og om nogle af de markante ledere fra dengang garneret med anekdoter fortalt af Professor dr.med. Thorkild I.A. Sørensen   
I dag huser det gamle Kommunehospital mellem Øster Farimagsgade og Sortedams Sø Københavns Universitets Center for Sundhed og Samfund. Anlægget blev opført uden for voldene med lys og luft omkring sig og stod færdigt ti år efter, at en omfattende koleraepidemi i 1853 havde hærget i byens indelukkede slumkvarterer. De fredede bygninger er tegnet af arkitekten Christian Hansen og blev udbygget 1954, men blev nedlagt 1. maj 1999 som hospital.
Kl. 12.30-14.00 Frokost som vi indtager sammen med Storstrøms Seniorlæger i lokale i CSS’s kantine i bygning 04 i kælderen. Der serveret tapas, et glas vin/øl og det vil være kander med vand koldt på bordene. 

Kl. 14.00 Forlader Storstrøms Seniorlæger os, og vi fortsætter med Generalforsamling i et tilstødende lokale, hvor vi får kaffe og kage. 

Pris for medlemsmødet 250 kr.- og tilmelding sker ved indbetaling af beløbet senest XXXXXX på reg. nr. 6771 konto nr. 54 76 646

Ledsagere er velkomne - Husk tydeligt navn, også på ledsager.